Cart 0
 
familiebilde.jpg
 

Om oss

Gårdbruket på Skjæveland er på ca. 250 mål. Her dyrkes poteter og grønnsaker, i tillegg til hønsehus med 7.500 høner. Alt selges i gardsutsalget.

 

Butikken

Butikken ble utvidet i 2010, og er en velassortert butikk. Her finnes et stort og godt utvalg av tradisjonelle grønnsaker. I tillegg finnes grønnsaker som er av nyere dato i norsk kosthold. Vi er opptatt av å lytte til kundene, og skaffer gjerne det som markedet etterspør. I tillegg finnes et utvalg produkter fra lokale produsenter, blant annet kjøttprodukter, ost, iskrem, utvalgt bakverk,  saft og syltetøy. Vi har også en stor avdeling med produkter produsert i Polen og de baltiske statene.

Kortreist

I sesongen tar det bare timer fra grønnsakene skjæres på markene til du finner dem i butikken. Ferskere får du det ikke! Det gir en friskhet og smak som ellers taper seg ved lagring og transport.  Etter at sesongen er ferdig, lagres poteter, kålrot, gulrot, kål og rosenkål på eget kjøleanlegg for senere salg.

Egg fra Skjæveland Gardsutsalg er et kapittel for seg. Hønene på gården får spesialfor som er utviklet for at eggene skal få ekstra smaksrik og gul plomme. Sammen med poteter er egg det vareslaget som selges mest og oftest i gardsutsalget.

Våre ansatte

I produksjonen er det to fast ansatte og ca. 12 sesongarbeidere. I gardsutsalget er det to heltidsstillinger og 15 deltidsstillinger.  Du møter ofte skoleungdommer som jobber i butikken.  Dette er en bevisst satsning for å gi unge en mulighet til jobb. Alle får en grundig opplæring. Vi er opptatt av gode holdninger og å yte god service.

 
 
 
Maleri.jpg
 
Kolorert.jpg
 
Flyfoto.jpg
 

Litt historie

Skjæveland Gardsutsalg startet som et tradisjonelt gårdsbruk. Gården har vært eid av Skjæveland-familien i generasjoner. Navnet Skjæveland betyr ”landet ned mot vannet”, og den fruktbare jorden ved bredden av Figgjoelven var godt egnet for jordbruk. Som så mange andre gårder i området var det melkeproduksjon som var viktigste næring. Jorden ble brukt til beite og dyrking av for til dyrene. I tillegg ble det dyrket poteter til eget bruk og litt salg.

Nåværende eier, Oddvar Skjæveland, er 5. generasjon på gården. Han startet handelsvirksomheten allerede som 6-åring. Oppstilt med salgsbod i vegkanten solgte han poteter for farfaren som drev gården.  Han hadde ikke begynt på skolen ennå da han startet med dette, og ofte måtte han få hjelp fra kundene til å regne ut vekslepenger.  Men forretningstalent og ønske om å drive butikk var tydelig til stede. Det hendte at det stoppet biler og Oddvar ble spurt om prisen på potetene. Hvis de da kjørte videre uten at det ble handel, og Oddvar så at de stoppet på neste gård og handlet der, løp han inn til farfaren med beskjed om at nå måtte prisene ned! Han likte ikke å tape salg, og allerede da var han opptatt av hvilke tiltak som trengtes for å vinne markedet.

Oddvar fortsatte salgsvirksomheten gjennom hele barndommen. Dette enkle gårdsutsalget må ha tent en gnist og en interesse hos han, selv om han aldri hadde forestilt seg at han skulle drive Norges største gårdsutsalg 30 år senere!

 

Stein på stein

Den sentrale beliggenheten ved RV 44 gjorde at salgsvirksomheten utviklet seg sakte framover etter enkleste selvbetjeningsprinsipp. I en enkel bod var det mulig å kjøpe poteter. Folk tok det de ville ha av varer, og betalingen ble lagt i en boks.

I 1990 overtok Oddvar gården sammen med konen Åse. Begge hadde andre jobber i tillegg, så gårdsdriften var en bigeskjeft. De dyrket poteter, og salget fortsatte på samme måte som før. Etter hvert ble vareutvalget utvidet. Fra omkringliggende produsenter kjøpte de gulrøtter, egg og løk.

 

Bonde på heltid

I 1995 sluttet Oddvar i jobben som forskalingssnekker for å satse som bonde på heltid. Litt hadde han lært om gårdsdrift fra oppveksten.  Når det gjaldt å dyrke grønnsaker, startet han imidlertid med ganske blanke ark. Det ble mye prøving og feiling, men en sterk interesse og ydmykhet i forhold til å søke kunnskap har blitt en stor suksess. De startet med ett mål grønnsaker. I dag er det rundt 100 mål med grønnsaker og 100 mål poteter på gården. Alt de produserer blir solgt i egen butikk, bortsett fra rosenkål, der en betydelig del av avlingen blir solgt til grossist.

 

Suksess med egg

I 1995 startet Skjæveland-familien også så smått med produksjon av egg. 100 høner først, så økte de gradvis til 500, så 700. De gode eggene ble etterspurt, og i 2010 stod et flunkende nytt hønsehus med plass til 7.500 høner klar. Alle eggene blir solgt i egen butikk. Omsetningen er så rask at det alltid er helt ferske egg i butikken.

 

Ny butikk

Etterspørselen etter de ferske, gode grønnsakene var stor. Fra år 2000 var det slutt på selvbetjent butikk. Familien delte på å stå i den betjente butikken. Kundekretsen vokste. Samtidig begynte mange kunder å etterspørre andre varer.  Et utvidet varesortiment og stadig flere kunder gjorde at butikken ble i minste laget. I 2010 stod ny butikk og større parkeringsplass klar.

 

Kunder fra fjern og nær

Kunder kommer fra fjern og nær for å handle på Skjæveland. Folk fra hele landet har hørt om gardsutsalget, og tar turen innom. Utlendinger kjøper med seg hjem av de gode eggene. Men de aller fleste kundene er fra distriktet. De kommer for å kjøpe gode, kortreiste produkter. For å få litt av den gode, gamle torgfølelsen.